دوشنبه بیست و دوم دی 1393

جایزه جرج کلونی و لبخند او

جرج کلونی
هفتاد و دومین دوره مراسم گلدن گلوب در کنار لبخندهای بسیار و اهدای جوایز متعدد، شاهد اهدای جایزه یک عمر تلاش حرفه‌ای سیسیل ب.دومیل به جرج کلونی هم بود.

جنجال جرج کلونی در گلدن گلوب 2015  !!

 

نوشته شده توسط سعید در 17:37 |  لینک ثابت   •